Familieopstellingen Duiken en weer bovenkomen. Jouw of jullie probleem komt steeds terug, je hebt oplossingen bedacht maar ze blijken half of niet te werken. Je vermoedt dat het te maken heeft met je (familie)geschiedenis of met moeilijkheden in je werksituatie. Ben je bereid om jouw knoop te ontwarren die zo diep zit in je onbewuste dat je er niet bij kunt. Durf je dieper te gaan en te kijken naar nieuwe mogelijkheden? Familieopstellingen kunnen je daarbij helpen. Door deze manier van werken neem je afscheid van je ingesleten gedragspatronen. Je ontwikkelt een nieuwe kijk en daarmee een richting voor een oplossing die helpend is voor jou en mogelijk ook voor anderen die erbij betrokken zijn. Hoe werkt het?
  • Een beetje bodem
    Sinds de opstelling is er het e.e.a. gebeurd. Vooral het besef dat ik niet altijd verantwoordelijkheid neem voor mezelf. De warmte en de zachte kant die ik vanaf die dag voel, is nieuw, voelt goed en tegelijkertijd zo kwetsbaar. Wat ik ook letterlijk voel in mijn lijf is dat ik een beetje bodem begin te voelen. Ik merk dat ik naar anderen kan vragen om aandacht, een arm om mij heen en dat dat goed voelt. Lisette
  • Contact met mijn zoon
    "De opstelling heeft veel gebracht, alleen kan ik het niet zo goed onder woorden brengen wat precies. Twee dingen die ik heel goed kan merken, zijn dat ik me sterker voel, wat ik als heel fijn ervaar. En ik kan beter contact met mijn zoon maken. Als ik samen met hem was, werd ik altijd ontzettend moe, dat is nu niet meer zo. In de loop van de tijd zal ik nog wel meer gaan ervaren." Hilde
  • Chapeau!
     Als begeleider is Lydia in staat gebleken om op een volstrekt intuïtieve wijze vorm te geven aan de familieopstelling. Haar kennis en kunde bleek bovendien ondersteunend bij de verwerking van mijn traumatische ervaring. Het 'intuïtieve' kun je echt niet uit de boeken leren, maar wel verder ontwikkelen. Het resultaat mag er zijn! Het gehele proces heeft ze verbaal sterk ondersteund, en bleek in staat de juiste sturing te geven aan de gehele uitvoering door doelbewust die opstellingen te selecteren die mij helderheid gaven in de effecten van die traumatische ervaring. Het vooraf creëren van een prettige, ontspannen sfeer heeft tevens bijgedragen aan het effectieve verloop van de familieopstelling. Chapeau! Henk T.