Teambuilding

Teambuilding

Durven jullie het aan?

Om een goed team te kunnen vormen is het belangrijk voor ieder lid om te weten wat zijn/haar plek is. Als dat helder is kan ieder de kwaliteiten inzetten die hij/zij heeft.

Dit dient zowel het individu als de organisatie en het team.

Bij teambuilding combineer ik werkopstellingen, individuele benadering en communicatietechnieken op basis van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) .

In korte tijd wordt duidelijk wat de onderliggende, soms onbewuste motivaties zijn op basis waarvan een team functioneert. Het maakt zichtbaar en voelbaar waar obstakels zitten binnen het team. Zodra dit helder wordt kan men opruimen en nieuwe stappen maken met elkaar.

Voor het team dat het aandurft, kan daar stembevrijding aan worden toegevoegd.

Door met elkaar je stem naar buiten te brengen en te zingen wat er in je leeft creëer je openheid en saamhorigheid. Twee kwaliteiten die elk team goed laten functioneren.