Informatie

Betaling
Na afloop van de behandeling ontvang je de nota. Je kunt cash betalen of overmaken. Pinnen is niet mogelijk.

Annuleringskosten
Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 36 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden
Als lid van de beroepsvereniging VIV ben ik gehouden aan de Beroepscode die de Vereniging heeft opgesteld, waarin onder andere aspecten m.b.t. de relatie cliënt – behandelaar worden vermeld. Klik hier voor de beroepscode van beroepsvereniging VIV.

Voorafgaand aan de behandeling, dient u een Behandelovereenkomst te ondertekenen. In deze Behandelovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van mijn werkzaamheden als psycho -sociaaltherapeut en instemt met de doelstelling van de behandeling. De behandelovereenkomst is gebaseerd op een inspannings­verplichting mijnerzijds. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd, omdat deze sterk afhankelijk zijn van uw eigen activiteiten

Privacy en AVG
Praktijk Innerguiding handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Je Innerguiding ga je akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de privacyverklaring.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. De beroepsvereniging is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.
Een klachtenformulier kan je hier downloaden.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/
Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.
Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/
Het document Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kan je hier lezen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
WhatsApp